Er is veel papierwerk in het kantoor of thuiskantoor. Bedrijfsrapporten, contracten of projectwerk maken er deel van uit. Om de belangrijke documenten van de PC op papier te krijgen, hebt u een klassieke printer of een combinatie-apparaat nodig. Printers en scanners behoren tot de essentiële onderdelen van kantoorapparatuur. Ze worden soms dagelijks gebruikt.